Ο Βρετανός Πρωθυπουργός προειδοποιεί την Ρωσία!

… πως έφτασε η ώρα της κρίσης!
Σύμφωνα με ξένες πηγές, Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Ντ. Κάμερον ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, Μεντβέντεφ,πως η Αμερική είναι έτοιμη να προσχωρήσει στον 3ο Παγκόσμιο πόλεμο… Μεγάλο ρόλο παίζουν και οι προφητείες του πατέρα Παίσιου στο άρθρο.. Διαβάστε αναλυτικά.. Η ώρα πλησιάζει!
«The sobering details emerging from the rare and unexpected visit….

to Russia by Prime Minister David Cameron reveal that the British leader “warned” President Medvedev that the United States is “firmly intent” upon unleashing World War III and if not stopped warned the “time of end” has come to us all.
According to this report, Cameron’s fears of the US throwing the entire world into the abyss of global warfare were accelerated this past spring after Libya discovered that the Obama regime allowed the American megabank Goldman Sachs to loot nearly $1.3 billion of its sovereign wealth fund (estimated at $65 billion) which has since “lined the pockets” of these bankster criminals who have, likewise, destroyed the United States economy too.
In what they mistakenly believed would be a quick takedown of Libya’s government, Cameron continued, Obama ordered NATO air strikes upon this North African nation and allowed the CIA to rush thousands of Afghanistan terrorists to the region to topple Gaddafi in a war that has, so far, cost over 50,000 lives.
What the Obama regime didn’t count on, Cameron says, was Gaddafi escaping with over $10 billion of Libya’s gold reserves which the Libyan leader has used to finance at least one rebel group that has led to even more chaotic violence as these factions have now turned on each other in a bloody killing spree to see who will gain ultimate victory.
Cameron warns, however, that the worst aftermath of the Libyan War is yet to be realized as over 20,000 shoulder-fired anti-aircraft missiles belonging to the Gaddafi regime have been “dispersed” throughout the world and are currently “lying in wait” to unleash the worst terror attack in human history against the United States and its Western allies.
Even worse, Cameron asserted to Medvedev that the United States had “full knowledge” of these tens-of-thousands of Libyan anti-aircraft missiles flooding the world but refused all British and French Special Forces attempts to secure them as the Americans believe that only a global war of “historic proportions” is able to stop their nation from complete disintegration.
Cameron further warned Medvedev that Gaddafi has poured millions-of-dollars into his vast spy network in Egypt that has now been “activated” and is blamed for the catastrophic attack on Israel’s embassy in Cairo that caused the Israeli ambassador and his staff to flee that Middle Eastern country.
Worse still for the West, Cameron continues, is the “unstoppable rage” of Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan over the Obama regimes toppling of Gaddafi who was one of the Turkish leaders “best friends” in the Middle East and who just this past December bestowed upon Erdoğan the Al-Gaddafi International Prize for Human Rights for his “distinguished service to humanity”.
Russian intelligence addendums to these reports state that Erdoğan’s “rage” against the Obama regime is behind his targeting Israel by halting all trade and defense ties to the Jewish state, ordering Turkey’s ambassador to leave Israel, warning of more sanctions to come, and threatening all out war on Cyprus.
Israel’s response to Erdoğan’s “rage” was a threat to support the Kurdish rebels currently attacking Turkey and which drew a sharp rebuke from Turkish Foreign Minister Ahmed Davutoglu who warned the Jewish state, “No one will be able to blackmail us”.
As both Turkey and Iran are said to be in their ‘final showdown‘ with Kurdish rebels operating out of Northern Iraq, it is important to note that Israeli forces have been working to help establish a separate Kurd state in an attempt to further fracture the Iraqi government to keep it from becoming more powerful than it is already growing.
Important to note is that all of the events now occurring in the Middle East that are pushing our world to the brink of all-out war has long been known about, and as evidenced in our 23 October 2007 report Turkey Requests ‘Urgent’ Iran Military Aid As Syria Warns To Prepare For War wherein we warned of the United States “master plan” to redraw the entire borders of this region along what the Americans call “according to the situation of the ethnic minorities”.
This “master plan” to redraw the borders of the Middle East, according to the Armed Forces Journal, published in the United States, says that:
“The Kurds of Syria and Iran as well as Turkey “would rush to join an independent Kurdistan if they could” and the refusal by the world’s legitimate democracies to champion Kurdish independence was a human-rights sin, Peters claimed.
Iraq would be divided into three smaller states as Sunni Iraq, an Arab-Shia State and Kurdistan. Jordan would retain its current territory, with some southward expansion at Saudi Arabia’s expense.
Saudi Arabia’s coastal oil fields would be given to the Shia state to be established with the dissolution of Iraq and the southeastern quadrant would go to Yemen. Iran would lose a great deal of territory to Unified Azerbaijan, Free Kurdistan, the Arab Shia State and Free Baluchistan, but would gain the provinces around Herat in today’s Afghanistan.
Following these changes, Iran would become an ethnic Persian state again. Kuwait would remain within its current borders, as would Oman.”
Unbeknownst to the American people about their governments plan to carve up the Middle East was that it was accidentally revealed in 2006 when a map showing the “new countries” to be made by the West was seen by Turkish military officers during a meeting at NATO’s Defense College in Rome and has given all of countries to be affected nearly 5 years to prepare for what is happening today.
Though these people of the West are being fed propaganda leading them to believe that all of the events happening in the Middle East are due to oppressed people protesting for democracy they couldn’t be more mistaken as the truth is that all of the nations of this region have been preparing for years to “suddenly unite” in a massive war against the United States to throw off its oppressive yoke forever.
Most interesting to note about all of these events is how eerily they match the predictions of the Greek Orthodox seer known as Monk Joseph the Athonite Protector of the Greek Air Force who through his visions have warned:
– The Third World War will start with the conflict between Turkey and Greece.
– Jewish masons who are rulers over USA and European Union will force Turkish people into the war against Greece.
– In spite of Greek tremendous courage and resistance, Turkish attack will be devastating. Lots of Greeks and lots of their Russian and Serbian brothers in Christ who will volunteer to help Greeks will be dead.
– Turkey will charge deep inside Greece and will concur the most of the Greek territory.
– At the beginning, NATO and USA will not interfere into this conflict directly, but will give silent support for everything Turks do instead.
– The time will come that the world will think Greek people will vanish.
– A moment before it will be almost certain to happen, mighty Russia opens its cards in protection of Greek people and Orthodox Christianity. This takes everyone by surprise. Russian nukes are launched to Turkey.
– Darkness is covering Balkan peninsula and Near East. The World we know cease to exist again.
– At this point USA and EU join Turkey (or what’s left of it) and declare global war against Russia and Greece.
– Vatican and the Holy Chair will announce Holy War against “schismatic” Orthodoxy.
– The war will be horrible. Burning people will fall from the sky.
– USA will suffer terrible defeat and will “blow up like balloon” (for whatever it means).
– Roman Catholic Church will never be able to return back to the positions it has today. Not even close. Its influence will be next to nothing
– Russians will enter Constantinople, establish their own governor, but will give it all to Greeks later on green table.
– Greeks will hesitate to accept new territories at the start, but will accept them later and will rule over what used to be Turkish capital. Greeks will return to Constantinopolis 600 years after leaving it, as monk said.
– One third of Turks will lose their lives, one third will accept Orthodox Christianity and one third will move to live in “some deserts”.
– Armenia will get its lands back.
– Kurd people will establish their own country.
This prophecy bears notice if for nothing more than its matching likewise ones by Russian intelligence sources warning that the massive gas fields discovered in the Eastern Mediterranean, and claimed by Turkey, Israel, Cyprus, Greece, Lebanon and Egypt, can, indeed, be the “spark” to ignite a global war as whomever ultimately claims it will be assured of energy security for the rest of this century.
Known as the “Leviathan Gas Field” the discovery in 2010 of this massive gas field is said to be the largest of its kind in nearly all of human history, and with Israel and Greece just having signed a new security agreement to come to each others aid in time of war, it now appears that the Jewish state has now sided with Orthodox Christians against the apostates of the West who even as these words are being written are preparing to destroy the Greek nation as their appetite for the few remaining energy riches our world has left to offer feed a blood-lust nearly unparalleled in all of human history.
To if the British leaders warning today that the “time of end” has come, or if Monk Joseph’s grim visions will come true it is not in our knowing.
What is in our knowing, though, is that the world we live in today has become dangerous to the point of anyone with “ears to hear” and “eyes to see” should begin their preparations in earnest for the even more terrible tragedies soon to come.»
whatdoesitmean.com
Advertisements
Aside | Posted on by | Σχολιάστε

Έκτακτον διάγγελμα!

Γράφει : ο Μιχάλης Τζανάκης*
Ελληνικέ λαέ,
Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, απευθυνόμαστε στον πατριωτισμό σας, όπως συμβάλετε εις την σωτηρίαν του ενδόξου κράτους μας και ίνα κατοχυρώσετε τας μεταπολεμικάς κατακτήσεις μας.
Δια τούτο αιτούμεθα να καταβάλετε τας εσχάτους αποταμιεύσεις σας υπέρ υμετέρων βωμών και εστιών. Άπαντες γιγνώσκομεν την δυσχερήν θέσις εις την οποία
έχομεν περιέλθει ένεκα της αφρόνου διαχειρίσεως παρελθουσών επάρατων καθεστώτων.
Αλλ ημείς έμπλεοι συναισθημάτων ευθύνης και πατριωτισμού ελάβαμεν τας γενναίας αποφάσεις εξυγιάνσεως απάσης της ελληνικής κοινωνίας.
Βεβαίως, είναι γνωστόν τοις πάσι ότι θυσίαι άνευ χρηματικών καταβολών δε νοούνται,ούτε κατ ελάχιστον. Αγαπώμεν υμάς, αλλά πλέον αγαπώμεν τα πολύτιμα ευρώ, τα οποία κατέχετε παρανόμως εφ όσον μέρος του εγχώριου πλούτου είναι ποσά κατεχόμενα από κοπρίτας ή ανικάνων και ελεεινών δημοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων καθώς και αντιπαραγωγικών ενστόλων των σωμάτων ασφαλείας.
Επιδίωξις μας είναι η απαλλαγή σας από της διαρκούς φροντίδος αποθηκεύσεως και αξιοποιήσεως του υλικού σας πλούτου, που συμβάλει ακουσίως σας στην εξαχρείωσιν του χαρακτήρος σας. Δια να σας προφυλάξομεν από πιθανήν αλλοίωσιν της προσωπικότητος σας, αναλαμβάνομεν εξολοκλήρου την επένδυσιν των υλικών αγαθών σας υπό την εποπτεία τριμελούς διεθνούς επιτροπής.
Αν παρ ελπίδα δεν αποδώσουν τα μέτρα, που στόχο έχουν το μηδενισμό της προσωπικής περιουσίας εκάστου υμών, είμεθα έτοιμοι να προχωρήσουμε σε καινοτόμα μέτρα προλήψεως του επερχόμενου οικονομικού ολέθρου. Συγκεκριμένα η κυβερνητική επιτροπή
απεφάσισεν:
Την επιβολή έκτακτης εισφοράς από φοιτητάς και σπουδαστάς δια τροφεία και εγχειρίδια που θα εδύνατο να απολαμβάνουν, εάν η κατάστασις θα ήτο βελτίονα.
Την παράδοση του στόλου αυτοκινήτων από 1400 κ.ε. και άνω, ιδιοκτησίας ενηλίκων πολιτών, ίνα εκποιηθούν για εθνικούς λόγους.
Τον περιορισμό των χρυσών κοσμημάτων ανά οίκον σε 2 κολιέ, 2 βραχιόλια και 1 δακτυλίδι (το άλλο είναι η βέρα). Τα υπόλοιπα κοσμήματα περνούν στην κυριότητα του υπουργείου οικονομικών για να ενεχυριαστούν δια εθνικούς σκοπούς.
Όσαι οικογένειαι έχουν τέκνα μαθητάς δημοτικού ή γυμνασίου, τους επιβάλεται ειδικόν τέλος φωτοτυπιών (40 ευρώ μηνιαίως ανά μαθητήν και για αδέλφια έκπτωση 5%).
Η καθημερινή προμήθεια άρτου αποτελεί πλέον τεκμήριον πολυτελούς διαβιώσεως και θα φορολογείται αναλόγως και με κριτήριο τον τύπου του άρτου (χαμηλός συντελεστής στον λευκόν, υψηλός στον άρτο-μιγάδι).
Ειδικά συνεργεία διώξεως οικονομικού εγκλήματος θα διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε βεστιάρια οικιών και θα επιβάλουν πρόστιμα για όσους έχουν, πλέον των 3 χειμερινών χιτωνίων και δυο ζευγών υποδημάτων, (ειδικό θα είναι το τέλος πολυτελών και εγχρώμων εσωρούχων).
Θα λειτουργήσουν διόδια σε όλας τας κεντρικάς οδούς πόλεων πάνω από 5000 κατοίκων (εξαιρούνται για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας κωμοπόλεις και πολίχναι).
Φορολογούνται αυτοτελώς όλοι οι πολύτεκνοι που έχουν πάνω από ένα τέκνο,αφού εφόσον γεννοβολούν είναι απολύτως βέβαιον ότι έχουν υψηλά εισοδήματα. Το
τέλος ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δεύτερο 120 για το τρίτο και 250 για το τέταρτο τέκνο (μηνιαίως).
Θεσπίζεται ειδικό εαρινό και θερινό τέλος, εφόσον οι πολίται απαλλαγέντες του εξόδου θερμάνσεως, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και κατά τους θερινούς
μήνας.
Για τους εναπομείναντες δημοσίους υπαλλήλους- κοπρίτας θα υπάρξει ακέραιη κράτηση του μισθού του Δεκεμβρίου, προκειμένου να μην ενδώσουν σε καταναλωτικάς αγοράς που ενδεχομένως να τους φέρουν σε δυσχερήν οικονομική θέσιν.
Για τους ιδιωτικούς δε θα υπάρξει –κατ εξαίρεση έκτακτο μέτρον- καθότι εξέλιπεν το είδος του υπαλλήλου τούτου.
Στους αγρότας θα παρακρατηθούν τα 3/5 της παραγωγής και μόλις τα 4/7 των επιδοτήσεων (και αυτή η χαριστική ρύθμισις απότοκο της επιεικείας και κατανοήσεως
προσωπικώς του προέδρου του κινήματος).
Αι ασφαλιστικαί εισφοραί του ΤΕΒΕ να μην αυξηθούν ούτε κατ ελάχιστον.
Αντιθέτως θα παραμείνουν περί τα 700 ευρώ, με μόνη διαφορά ότι θα καταβάλλονται μηνιαίως το παραπάνω ποσό και όχι ανά δίμηνο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Η δέσμη μέτρων κλείνει με εισφορά 2,344% επί του δηλωθέντος εισοδήματος δια όλους τους φορολογούμενους που κατοικούν σε νομούς που βρέχονται από θάλασσα ή υπάρχει ορεινός όγκος πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Και τούτον διότι ούτοι απολαμβάνουν το φυσικόν κάλλος της χώρας δωρεάν, χωρίς την ανάγκην περιηγητικών εκδρομών, επομένως το εισόδημα τους προστατευόταν όλον αυτόν τον καιρόν και ήρθε η ώρα να πληρώσουν.
Υπήρξαν εισηγήσεις στην κυβερνητική επιτροπή να ισχύσουν τα μέτρα αναδρομικά απ τις 18/10/1981 και για ν αποφευχθούν οι αντιδράσεις να υπάρξουν 6 ισόποσες δόσεις,ώστε να μην επιβαρυνθούν ιδιαίτερα οι πολίται.
Είμεθα στην ιδαίτερα ευχάριστην θέσιν να δηλώσομεν, ότι, συναισθανόμενοι το ιστορικόν χρέος και τον ιερόν προορισμόν, που χάριν της λαϊκής εντολής, την οποία
ελάβομεν προσφάτως, θα ολοκληρώσομεν το θεάρεστον έργο μας και θα κριθούμε εις το τέλος της τετραετίας, όπου και θα έχουμε απτά δείγματα της αποτελεσματικής πολιτικής μας. Έως τότε, πάσα κινητοποίησις ή διαμαρτυρία, στρέφεται κατά των εθνικών συμφερόντων και θα αντιμετωπίζεται αποφασιστικώς δια δακρυγόνων, άρτι αφιχθέντων και νέας τεχνολογίας, φράκτου ηλεκτροφόρου, καθώς και ερπυστιοφόρου ρίπτοντος ύδατος μετά υψηλής πιέσεως.
Όσοι δε συλλαμβάνονται θα κατάσχεται ολοσχερώς η εναπομείνουσα περιουσία τους και θα προσάγονται βιαίως στα κατά τόπους πρωτοδικεία δια την αλλαγήν του βδελυρού επωνύμου τους.
Τας παραπάνω αποφάσεις καλούνται να υπογράψουν οι ηγέται της μείζονος και ελάσσονος αντιπολιτεύσεως αποδεικνύοντας εμπράκτως τον πατριωτισμό των (αντιστοίχως προς την ημετέραν φιλοπατρίαν).
Ελληνικέ λαέ,
εάν δεν επιθυμείς να εκτραπεί η κατάστασις και να έχουμε συμβάντα αντίστοιχα με τούτα που έλαβαν χώρα σε Μπανανίες της κεντρικής και υποσαχάριας Αφρικής ή
της Λατινικής Αμερικής, είθε κατανοήσεις την αναγκαιότητα των παραπάνω μέτρων, τα οποία δεσμευόμαστε δε θα ισχύσουν πέρα του 2048. Κατανοούμεν μερικώς τον μερικόν αιφνιδιασμόν σου εξαιτίας προηγουμένων ημετέρων δεσμεύσεων δια την ύπαρξιν χρημάτων παρά των κρατικών ταμείων. Ωστόσο, η κατάστασις που παραλάβαμε, όπως περιγράφεται σαφώς και αμερολήπτως, απ την ελληνικήν στατιστικήν υπηρεσία ήτο αληθώς τραγική και απετέλεσεν εθνικόν στοίχημα η αποκατάστασιν της.
Ελληνικέ λαέ,
Ευχαριστούμεν σε, δια άλλη μια φορά δια την εμπιστοσύνη και την εθελοδουλία σου, και δεσμευόμεστε να μεταφέρουμε την σώφρονα αντίδραση σου εις όλην την εσπερίαν.
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω με δέος αναφωνώ (εδώ εγκαταλείπεται το λόγιον ύφος) :
«ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕ!!!»
.
 *ο Μιχάλης Τζανάκης είναι φιλόλογος

Πηγή

Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Ερντογάν και Νταβούτογλου: Οι νεο-οθωμανοί κουρσάροι

Οι νεοοθωμανοί κουρσάροι
Ή άλλως η τακτική του Καραγκιόζη: τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου 

Του Σάββα Καλεντερίδη
Αν και η πληθώρα των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με την ΑΟΖ και τα τεκταινόμενα στη ΝΑ Μεσόγειο είναι πιθανόν να έχουν κουράσει τους αναγνώστες μας και την κοινή γνώμη, οι εξελίξεις μας υποχρεώνουν να παραμείνουμε στο θέμα. Κι αυτό γιατί η Τουρκία, που βλέπει τον εαυτό της να αποκλείεται από το όλο ζήτημα της εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων πόρων στη ΝΑ Μεσόγειο, είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει πολιτική κλιμακούμενης έντασης, με στόχο ίσως να προκαλέσει μια ελεγχόμενη στρατιωτική κρίση κυρίως με το Ισραήλ (χωρίς να αποκλείεται η Κύπρος και η Ελλάδα), η οποία θα καταστήσει επιβεβλημένη την παρέμβαση των ΗΠΑ, στα πρότυπα της κρίσης Ιμίων.
Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία με την πολιτική αυτή, είναι σε πρώτη φάση να παγώσει ή να εκτρέψει τις διαδικασίες εκμετάλλευσης των υποθαλασσίων κοιτασμάτων στις ΑΟΖ Κύπρου και Ισραήλ, και σε δεύτερη φάση να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και η ίδια στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων.
Η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών ότι «Οι Ελληνοκύπριοι δημιουργούν τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις τους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι ο φυσικός πλούτος του νησιού ανήκει και στις δύο πλευρές», υποδηλώνει τον τρόμο της Άγκυρας για τον μόνιμο αποκλεισμό της από τη ΝΑ Μεσόγειο. Και για να προλάβει τις εξελίξεις, αφού έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις έρευνες της Noble Energy στο Οικόπεδο 12, πέρα από την πολιτική των κανονιοφόρων, η Άγκυρα έχει γαντζωθεί από την Παλαιστίνη και από την Αίγυπτο, τις οποίες χρησιμοποιεί για να «χωθεί» στη ΝΑ Μεσόγειο.
Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η Τουρκία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή που έχει στον Αραβικό Σύνδεσμο, την Ισλαμική Διάσκεψη και τις χώρες που θεωρούνται συγγενικές και φιλικές προς αυτήν, για να πετύχει την αναγνώρισή της ως κράτος από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μετά θα ακολουθήσουν οι ενέργειες ανακήρυξης παλαιστινιακής ΑΟΖ, που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην υπάρχουσα κατάσταση.
Επίσης, όσον αφορά την Αίγυπτο, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κάιρο, φέρεται να υπέγραψε με την αιγυπτιακή κυβέρνηση συμφωνίες που θα επιτρέψουν στις δυο χώρες να κάνουν γεωτρήσεις στη ΝΑ Μεσόγειο, βάζοντας έτσι την Τουρκία από το παράθυρο στην επίμαχη περιοχή, από την οποία όπως προαναφέραμε, είναι αποκλεισμένη, λόγω των γεωγραφικών δεδομένων και των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου.
Και μια που αναφερθήκαμε στο διεθνές δίκαιο, που αναγνωρίζει χωρικά ύδατα και ΑΟΖ στα νησιά, ένα από τα μέτρα που φέρεται αποφασισμένη να λάβει η Τουρκία, για να εισχωρήσει στη ΝΑ Μεσόγειο και να ενώσει τη δική της ΑΟΖ με την ΑΟΖ της Αιγύπτου, είναι η ανακήρυξη της δικής της ΑΟΖ σε έκταση 200 ν.μ. από τις ακτές της, στη γραμμή που ξεκινά από την Τραχεία Χερσόνησο (βρίσκεται απέναντι από τη Ρόδο) και φθάνει μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.
Η Τουρκία, όταν θεώρησε ότι απειλούνται ζωτικά συμφέροντά της από την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στο Αιγαίο, συμφέροντα τα οποία όρισε με πολιτικούς όρους και πέραν του διεθνούς δικαίου, χαρακτήρισε μια τέτοια πράξη ως αιτία πολέμου. Έκτοτε, στην ουσία ασκεί πολιτική κρατικής τρομοκρατίας για να αποτρέψει την Ελλάδα να ασκήσει ένα απολύτως νόμιμο κυριαρχικό της δικαίωμα. Και μέχρι στιγμής, βοηθούσης της απίστευτης δειλίας των πολιτικών και της ανείπωτης ανεπάρκειας και ανευθυνότητας-για να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο όρο- ακαδημαϊκών και διανοουμένων, η Τουρκία πέτυχε το στόχο της.
Τώρα, φαίνεται ότι είμαστε προ του ενδεχομένου αλλαγής των ρόλων. Δηλαδή, η Τουρκία είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει στην ανακήρυξη της δικής της ΑΟΖ παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, σε μια έκταση που θα συμπεριλαμβάνει και την ελληνική ΑΟΖ της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου και του Καστελορίζου, όπως και μεγάλο μέρος της ΑΟΖ της Κύπρου.
Δηλαδή, η Τουρκία, παραβιάζοντας καταφανώς το διεθνές δίκαιο θα κάνει καταχρηστική χρήση ενός δικαιώματος, και είναι προφανές ότι θα πλήξει κυριαρχικά δικαιώματα και ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδος και της Κύπρου.
Στην περίπτωση του Αιγαίου, η Τουρκία απείλησε την Ελλάδα με πόλεμο και μέχρι στιγμής προστάτεψε τα ζωτικά της συμφέροντα που όρισε μονομερώς, τα οποία επικύρωσε ο καθηγητής κ. Σημίτης, με τη διακήρυξη της Μαδρίτης, μετά την κρίση στα Ίμια.
Το ερώτημα είναι αν η χώρα μας, που σπαράσσεται από μια βαθύτατη οικονομική και πολιτική κρίση, έχει κάποιο αξιόπιστο και αποτρεπτικό σχέδιο, πέραν των ευχολογίων περί προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, για προστασία των ζωτικών συμφερόντων της Ελλάδος και Κύπρου στη ΝΑ Μεσόγειο από την πολιτική των κουρσάρων της νέας εποχής, Νταβούτογλου και Ερντογάν.
Επειδή, όπως αναφέραμε στην αρχή, η πολιτική ελεγχόμενης έντασης που ακολουθεί η Τουρκία στη ΝΑ Μεσόγειο, στοχεύει στην πρόκληση ενός επεισοδίου τύπου Ιμίων, στα οποία η παρέμβαση των ΗΠΑ και του αποκρουστικού διδύμου Ολπμράιτ-Χόλμπρουκ, οδήγησαν στην αδυναμία άσκησης κυριαρχίας σε εθνικό έδαφος, όπως είναι τα Ίμια, πέραν του αν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μια τέτοια κρίση, τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, που ζητεί την απάντησή του.
Η Τουρκία άσκησε επί δεκαετίες πολιτική κρατικής τρομοκρατίας εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου, εξασφαλίζοντας τη στήριξη των ΗΠΑ, λόγω του αυξημένου ρόλου που της ανατέθηκε στον Ψυχρό Πόλεμο για την αντιμετώπιση της κομουνιστικής απειλής.
Μήπως η εξασφάλιση της ανοχής των ΗΠΑ στην επέκταση των λεονταρισμών και την άσκηση ανάλογης πολιτικής και απέναντι στο Ισραήλ, οφείλεται στο γεγονός ότι η Τουρκία δέχτηκε τελικά την εγκατάσταση του ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης της αντιπυραυλικής ομπρέλας στο έδαφός της ή σε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο που της έχει αναγνωρίσει-αναθέσει η Ουάσιγκτον, στο Σχέδιο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής;
Το ερώτημα τίθεται ευλόγως, γιατί το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, που μεταξύ άλλων έχει υπό την υψηλή του προστασία τον μεγάλο δάσκαλο του Ερντογάν, Φετουλλάχ Γκιουλέν, ο οποίος παρεμπιπτόντως διαθέτει περιουσία 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (αλήθεια πού τα βρήκε ιερωμένος άνθρωπος;), κυκλοφορεί χάρτες που παρουσιάζουν την Τουρκία ως ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Καλό είναι λοιπόν, όταν προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την πολιτική των νεοοθωμανών κουρσάρων, να στρέφουμε την προσοχή και τα βλέμματά μας προς Ουάσιγκτον μεριά.

*Όταν ήδη είχε γραφτεί αυτό το άρθρο, διέρρευσε στα τουρκικά ΜΜΕ ότι η Τουρκία και το Ψευδοκράτος αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μεταξύ τους οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, κλείνοντας έτσι το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου-Τουρκίας. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σε περίπτωση που η Κύπρος δεν υπαναχωρήσει από την απόφασή της να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα στο Οικόπεδο 12. Οι νεοκουρσάροι που λέγαμε;

Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Posted in ἐθνικά θέματα, Σάββας Καλεντερίδης | Σχολιάστε

Το “διαβολικό τετράγωνο” της Ανατολικής Μεσογείου και ο ρόλος της Ελλάδας.

Του Δρ. Γεωργίου Κ. Φίλη

Σε ένα νέο γύρο «ψυχρού πολέμου» εισέρχονται οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις όπου θα επιβιώσει ο πλέον αποφασισμένος αλλά και αυτός που θα διαχειριστεί τα νέα δεδομένα στην περιοχή πιο αποτελεσματικά η οποία αναμένεται να διέλθει από μία περίοδο κοσμογονικών αλλαγών. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να «υψώσει λευκή σημαία ενώπιον της Άγκυρας» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επισημαίνοντας ακόμα πως η χώρα του δεν ενδιαφέρεται σε καμία περίπτωση να κλιμακώσει την ένταση και την τριβή με την Τουρκία.

Βέβαια, το τι ακριβώς σημαίνει η «λευκή σημαία» δε διευκρινίζεται από τον Ισραηλινό υπουργό. Δηλαδή, η ύψωση σημαίας «ανακωχής», πρόκειται να είναι δείγμα «ειρήνευσης» ή θα πρέπει η μία πλευρά να «παραδοθεί», με όρους ή χωρίς;
Σε κάθε περίπτωση μετά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και στην Αίγυπτο, η οποία ετοιμαζόμενη να υποδεχθεί το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φαίνεται να του κάνει «δώρο» την επιδρομή στην πρεσβεία του Ισραήλ και την «εκπαραθύρωση» ολόκληρης της διπλωματικής τους αποστολής, το Τελ-Αβίβ δείχνει όλο και πιο νευρικό αλλά και περισσότερο αποφασισμένο.
Το μεγάλο ερωτηματικό που ανακύπτει για τα τεκταινόμενα στην περιοχή σχετίζεται με το «τυχαίο» γεγονός της επιδρομής των… Μαμελούκων στην πρεσβεία του Ισραήλ σε συνδυασμό με την επίθεση φιλίας της Άγκυρας στο μετά-Μουμπάρακ καθεστώς στο Κάιρο, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα τον βηματισμό του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ αγωνίζεται να αποκτήσει ισορροπία μεταξύ του κοσμικού ρόλου που οι ένοπλες δυνάμεις παραδοσιακά υπερασπίζονταν και της πλήρους ισλαμοποίησης η οποία, ας μην κρυβόμαστε, θέλγει τη μεγάλη πλειοψηφία ενός εξαθλιωμένου από τη φτώχια λαού.
Η στάση που θα κρατήσει το Κάιρο στην αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας σε σχέση με το Παλαιστινιακό αλλά και σε σχέση με τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόκειται να κρίνουν και το κατά πόσο η «θέληση» της Τουρκίας θα φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να οδηγήσει σε ανοιχτή σύγκρουση λαούς της περιοχής οι οποίοι δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα στο παρελθόν. Με άλλα λόγια εάν και εφόσον το Κάιρο προσδεθεί στο άρμα της Άγκυρας τι θα συμβεί στις παραδοσιακά φιλικές και συνεργατικές σχέσεις του Ελληνισμού με την Αίγυπτο; Πως θα πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας εάν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, για παράδειγμα, λάβει χώρα παρόμοια επίθεση με αυτή στην πρεσβεία του Ισραήλ, στο ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας από ισλαμιστές οι οποίοι συνεχώς ισχυροποιούνται στη χώρα της Βόρειας Αφρικής;
Είναι προφανές πως οι εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα στην Αίγυπτο θα προσδώσουν και το κλίμα το οποίο πρόκειται να επικρατήσει σε ολόκληρη τη περιοχή με επίκεντρο τη διαμάχη Τουρκίας-Ισραήλ. Με άλλα λόγια, εάν η Αίγυπτος, για λόγους εσωτερικούς κυρίως, πάρει το μέρος της Άγκυρας, κάτι το οποίο, όμως, θα είναι πολύ δύσκολο διότι με τον τρόπο αυτό θα στέλνει στα σκουπίδια την Ειρηνευτική Συμφωνία του 1979 με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι σίγουρο πως το επόμενο βήμα στην αντιπαράθεσή με το Τελ-Αβίβ θα είναι η επέκταση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, για το φυσικό αέριο. Ακριβώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η Αίγυπτος θα βρεθεί, εκούσια ή ακούσια, αντιμέτωπη με τον Ελληνισμό.
Έτσι, εάν ο Ρ. Τ. Ερντογάν οδηγήσει την υπόθεση στα άκρα θα συμβεί στην περιοχή κάτι το οποίο τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δύση δεν θα ήθελε να το ζήσουν ούτε στα χειρότερα όνειρά της: Οι κύριες χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ στο περιφερειακό υποσύστημα, Ελλάδα-Τουρκία-Αίγυπτος-Ισραήλ θα μοιράζονταν σε δύο στρατόπεδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει όχι μόνο η ειρήνη στην Μέση Ανατολή αλλά και η συνοχή του ΝΑΤΟ, ενώ οι εξελίξεις είναι σίγουρο πως αργά ή γρήγορα θα ανάγκαζαν και την Μόσχα να εμπλακεί και αυτή στην διελκυστίνδα.
Για την ώρα η Αίγυπτος δεν φαίνεται διατεθειμένη να «τραβήξει το σκοινί» στις σχέσεις της με το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται για όλα. Οι αρχές προστάτευσαν όπως μπορούσαν τη διπλωματική αποστολή ενώ από τη πλευρά του το Τελ-Αβίβ δηλώνει έτοιμο να στείλει πίσω τον πρεσβευτή του, εάν όμως, δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.
Είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε πιο θερμές καταστάσεις; Είναι δυνατόν ο πόλεμος «θελήσεων» μεταξύ Άγκυρας και Τελ-Αβίβ να εμπλέξει Ελλάδα-Κύπρο και Αίγυπτο σε μία κατάσταση η οποία δεν θα έχει γυρισμό; Κάθε νουνεχής παρατηρητής θα έλεγε πως «όχι», δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η ανταπάντηση όμως θα ήταν η εξής: «Εάν η αληθινή αιτία των τεκταινομένων στην περιοχή δεν είναι απλά η ιδεολογική αντιπαράθεση αλλά ο πλούτος της Ανατολικής Μεσογείου τότε πόσο σίγουρος είναι κάποιος πως η Άγκυρα, αλλά και η Αίγυπτος, δε θα ήταν… θετικές στο να δημιουργήσουν τέτοια αναταραχή ώστε κάθε επενδυτική προσπάθεια να αποκτούσε αυτομάτως τεράστιο πολιτικό ρίσκο (political risk), για την κάθε εταιρεία η οποία θα ήθελε να επενδύσει»;
Πέραν της συγκεκριμένης άποψης θα πρέπει να υπογραμμιστεί και μία παράμετρος η οποία δεν έχει τεθεί με σαφή τρόπο στις αναλύσεις των ειδικών, και μη, έως σήμερα. Ναι, υπάρχει πιθανότητα η όλη αντιπαράθεση να είναι «στημένη», δηλαδή η Τουρκία να υιοθετεί μία τέτοια πολιτική και ρητορική πολεμική εναντίον του Ισραήλ για να τραβήξει προς αυτή τις αραβικές χώρες της ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να έχει καμία πρόθεση να τραβήξει την υπόθεση στα άκρα. Η συγκεκριμένη, όμως, κίνηση αναπόφευκτα οδηγεί σε μία πολύ πιο στενή σχέση – στρατηγική θα λέγαμε, δύο πολιτισμούς και λαούς οι οποίοι διαχρονικά έχουν αναπτύξει μία περίεργη έλξη μεταξύ τους – αγάπης και μίσους, θα μπορούσαμε να πούμε, τον Ελληνισμό και τον Εβραϊσμό. Το διαμορφούμενο δίπολο Ελληνισμός-Εβραϊσμός εναντίον Τουρκισμού-Μεσογειακού Αραβικού Ισλάμ έχει ένα κοινό σημείο, και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός πως ο Ελληνισμός τα τελευταία τριάντα έτη και κατά καιρούς έχει αναπτύξει σχέσεις φιλίας τόσο με τους «κουμπάρους» Τούρκους, όσο και με τους «αδερφούς» Άραβες, αλλά και με τους συμμάχους, πλέον, «Εβραίους».
Η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα διττό ρόλο να παίξει μέσα στον κυκεώνα των καταιγιστικών εξελίξεων: Πρώτον, εάν τα πράγματα οδηγηθούν στα άκρα, η Αθήνα και η Λευκωσία θα πρέπει να είναι έτοιμες να υπερασπιστούν αυτό που δεν υπερασπίστηκαν 37 έτη, την τιμή και την ύπαρξή τους στην Ανατολική Μεσόγειο, και όπου αλλού αυτή διακυβευτεί. Δεύτερον, εάν η κατάσταση δεν οδηγηθεί στα άκρα δηλαδή, εάν η Τουρκία εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές της επιδιώξεις τόσο στο θέμα με το Ισραήλ, όσο και στο μέγιστο ζήτημα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου και της Ελλάδας, τότε η Αθήνα έχει όλα τα εχέγγυα να αποτελέσει το «κέντρο βάρους» ενός νέου rapprochement μεταξύ κρατών τα οποία βρίσκονται στην ίδια σημαντική «γειτονιά» και τα οποία το καθένα από την πλευρά του περνάει αυτή την εποχή μία περίοδο τρομακτικής εσωτερικής κρίσης τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό αλλά κυρίως σε επίπεδο αναζήτησης μίας νέας ταυτότητας.

onalert

Posted in Γεώργιος Φίλης | Σχολιάστε

ΟΧΙ ΑΛΛΟ …»ΙΜΙΑ»!

– ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΟΡΒΗΓΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΗΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ; ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ; ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΧΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΚΑΚΟ ΣΠΥΡΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ; ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ; ΜΙΣΘΩΣΗ-ΞΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ. ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ (ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΕΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ;
– Η «ΠΕΡΑΣΑΔΑ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΝΟΡΒΗΓΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ, ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΤΩΡΑ ΑΠΟΚΡΥΝΘΗΚΑΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η …(Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ…
– ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΜΕΓΙΣΤΗ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΤΟ …»Show» ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ «Grand Finale» ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ, ΤΗΝ …»ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥΣ», ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗΣ ΑΟΖ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ.

– ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΝΟΥΜΕ …ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ.
– ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ «gap» ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ… KI AKOMA ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ…
– ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΜΟΝΟΙ …ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ.
– ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ …ΝΕΑ ΙΜΙΑ. ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΝ, ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΑΧΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ… ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΧΑΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ. ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΙΤΙΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΑ …ΙΜΙΑ
– ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ «ΦΙΛΟΥΣ» ΚΑΙ «ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ» (ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΝΟΡΒΗΓΟΥΣ). ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΛΙ, ΞΑΝΑ, ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ ΚΙ ΑΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΓΔΥΣΑΤΕ, ΜΑΣ ΓΔΥΣΑΤΕ, ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙ ΕΓΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ… ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ, ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΤΑΡΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΓΑΜΗΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΙ ΑΝΤΑΜΑ…
– ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΑΡΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
– ΑΝ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ ΚΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ; ΥΠΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ. ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΗΣ.
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙ. ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ.
http://isxys.blogspot.com
Posted in ἐθνικά θέματα | Σχολιάστε

Αν η Τουρκία καταλάβει στρατιωτικά το Καστελλόριζο…

Τα πολλά και ποικίλλα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών
που αφορούν στην εκταμίευση ή μη της δόσεως του μνημονιακού
δανείου του τρέχοντος μηνός έχουν αποσπάσει την προσοχή της
Ελληνικής Γνώμης από τα μεγάλα εθνικά θέματα και τις σχετικές
εξελίξεις .

Το πλέον πρόσφατο γεγονός που συναρτάται με αυτά είναι η
προφανής αδυναμία της Ελληνικής κυβέρνησης να ανακηρύξει
την ΑΟΖ της Χώρας μας, φοβούμενη – προφανώς – την Τουρκική
αντίδραση και την Συμμαχική …δυσφορία , σε ό,τι κυρίως
αφορά το τμήμα της ΑΟΖ περί το Καστελλόριζο και τις παρακείμενες
νησίδες Ρώ και Στρογγύλης.

Η απροθυμία , η αμέλεια , οι φόβοι και οι δισταγμοί της Ελλάδος
να ασκήσει νόμιμο και μη αμφισβητούμενο δικαίωμά της , μπορεί
να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις , ιδιαίτερα στην αποδυνάμωση
αυτού , εφ΄όσον τούτο δεν ασκείται εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος !

Σε κάθε όμως περίπτωση , όλοι όσοι δεν μετέχουμε στους άχρηστους
και οπισθόβουλους διαλόγους περί της αναγκαιότητος των συμβιβασμών
με την γείτονα Τουρκία, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε και να
θέσουμε προ των ευθυνών της την Ελληνική κυβέρνηση , αν αυτή δεν
λάβει αμέσως όλα τα αναγκαία στρατιωτικά μέτρα γιά να αποτρέψει
την αιφνιδιαστική κατάληψη του Καστελλορίζου και των εξαρτημένων
νησίδων Ρώ και Στρογγύλης από τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις !

Το εγχείρημα δεν παρουσιάζει δυσκολίες από στρατιωτική
άποψη . Η επιχείρηση είναι ευχερής , λόγω της εγγύτητος
των 3 ελληνικών νήσων από τις τουρκικές ακτές και της διαπιστωμένης
αδυναμίας της Ελλάδας να διαθέτει μόνιμα στην περιοχή
ισχυρές δυνάμεις πεζοναυτών και ναυτικών μέσων (φρεγατών , υποβρυχίων και πυραυλακάτων) ώστε να αποτραπεί μία τέτοια ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας
εν τη γενέσει της .

Όσους αυταπατώνται να νομίζουν ότι τελείωσαν οι πόλεμοι ,
παραπέμπουμε στην Λιβύη και στο Αφγανιστάν.

Σε όσους πλανώνται να πιστεύουν ότι θα παρέμβει η Ε.Ε.
γιά να σταματήσει μία νέα τουρκική εισβολή, θυμίζουμε
την Κρίση στα Ίμια.

Το διακύβευμα αυτής της Επιχείρησης είναι πολύ μεγάλο .
Οι πειρασμοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι.
Η επέκταση της τουρκικής ΑΟΖ στην πετρελαιοφόρο Θάλασσα της
Μεσογείου είναι πολλαπλώς υπέρτερης σημασίας και αξίας
τόσον από τους πειρασμούς όσον και από το διακύβευμα!

Posted in ἐθνικά θέματα | Σχολιάστε

Το μεγάλο παιχνίδι ξεκίνησε: Με πλώρη για την «Αφροδίτη» απόψε ο «Όμηρος»!

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Ο«Όμηρος» – η πλατφόρμα γεωτρύπανο Νoble Ηomer Ferrington – ξεκίνησε αργά ψες με πορεία 333 μοιρών, την μήκους 100 ναυτικών μιλίων (185 χλμ.)διαδρομή του, από το σημείο που πραγματοποίησε γεώτρηση στο οικόπεδο ΝΟΑ του Ισραήλ, με προορισμό το σημείο γεώτρησης στο κυπριακό «Αφροδίτη». Η Νoble Εnergy, έδωσε χθες το πράσινο φως και ξεκίνησε η διαδικασία για τη μετακίνηση που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα με την ανέλκυση των αγκυρών με τη βοήθεια του νορβηγικού – με σημαία Μπαχάμες – νεοναυπηγημένου ειδικού σκάφους υποστήριξης Skandi Saigon.
Το πράσινο φως δόθηκε με τη λήξη της σύσκεψης στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εμπορίου, όπου ουσιαστικά λήφθηκε και επίσημα η απόφαση να ξεκινήσει η γεώτρηση. Ετσι η σημαντική ενέργεια μετακίνησης του γεωτρύπανου στο «Αφροδίτη», γίνεται ουσιαστικά μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία που ανακοινώθηκε για μετακίνηση του Νoble Ηomer Ferrington – την 21η Σεπτεμβρίου και σίγουρα πολύ πριν τις αρχές Οκτωβρίου που αναφερόταν επίσημα ως η περίοδος έναρξης της γεώτρησης.
Αναμένεται ότι το γεωτρύπανο θα φτάσει στις συντεταγμένες που καθορίστηκαν εντός της σημερινής μέρας. Αμέσως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες σταθεροποίησης του με τη βοήθεια υποβρύχιων ρομπότ, με στόχο να ξεκινήσει πολύ σύντομα η δοκιμαστική γεώτρηση. Ήδη το πρώτο ελικόπτερο που θα εξυπηρετεί το γεωτρύπανο με βάση την Κύπρο, έφτασε παράλληλα από χθες το πρωί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου θα σταθμεύει το επόμενο τριήμερο, ενώ από το Σάββατο θα σταθμεύει στο ελικοδρόμιο της κυπριακής εταιρείας ΕDΤ Οffshore που εξυπηρετεί με ειδικά σκάφη τις πλατφόρμες σε Κύπρο και Ισραήλ.
Πρόκειται για αμερικανικής εγγραφής δικινητήριο ελικόπτερο, τύπου Βell412, που εξυπηρετείται από Ισραηλινά πληρώματα, με δυνατότητα μεταφοράς 15 προσώπων από και προς την πλατφόρμα. Η πρώτη πτήση – από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς το Νoble Ηomer Ferrington – θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή, αναφέρουν τα στοιχεία του «Φ». Ήδη η πρώτη ομάδα του προσωπικού που θα αναλάβει την έναρξη της γεώτρησης βρίσκεται στην Κύπρο, έτοιμη για την πτήση της Παρασκευής προς την πλατφόρμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Φ», η Νoble Εnergy, έχει επεξεργαστεί τρία διαφορετικά σενάρια δράσης, σε περίπτωση κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών, ώστε να είναι έτοιμη για ενέργειες ανάλογα με τις εξελίξεις. Για την ώρα δεν υπάρχουν ανησυχητικές κινήσεις, ωστόσο όλοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε Κύπρο και Ισραήλ και ιδιαίτερα τις κινήσεις πολεμικών και όχι μόνο σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.
Πάντως, ενώ το Ισραήλ, σε όλες τις περιπτώσεις σταθεροποίησης γεωτρύπανων για έρευνες στην Αποκλειστική του Οικονομική Ζώνη, εκδίδει από πριν οδηγίες προς όλα τα πλοία με απαγόρευση πλεύσης πλοίων – πλην αυτών για υποστήριξη – σε ακτίνα τριών έως πέντε χιλιομέτρων γύρω από το γεωτρύπανο, η Κύπρος δεν έχει εκδώσει ακόμα παρόμοια οδηγία. Ο «Φ» επικοινώνησε με τον διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας Σέργιο Σεργίου, ο οποίος εξήγησε ότι υπάρχει από πλευράς του Τμήματος ετοιμότητα για έκδοση Αγγελίας προς Ναυτιλλομένους. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να ληφθούν σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεννόηση με την Νoble Εnergy, ως προς τις συντεταγμένες της γεώτρησης και την απαραίτητη ακτίνα ασφαλείας. Κάτι που αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες.
ΣΜΙΚΡΥΝΕ ΚΑΤΑ 25% ΤΟ «ΟΙΚΟΠΕΔΟ 12»
ΛΙΓΟ πριν αρχίσει να σηκώνει άγκυρες η πλατφόρμα – γεωτρύπανο χθες και αμέσως μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, η Υπουργός Εμπορίου έθεσε δεύτερη υπογραφή στη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Νoble Εnergy για την επέκταση αυτής που υπογράφτηκε το 2008 με τον προκάτοχό της Αντώνη Πασχαλίδη. Η αρχική συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας – Νoble Εnergy, για την έρευνα του «Οικοπέδου 12», περιλαμβανομένων και των ερευνητικών γεωτρήσεων, είχε τριετή διάρκεια και προβλέπει δύο διετείς ανανεώσεις. Η πρώτη ανανέωση υπογράφτηκε χθες και προβλέπει – μέσα από το αρχικό συμβόλαιο – ότι με την πρώτη διετή ανανέωση, η έκταση του «Οικοπέδου 12» μειώνεται κατά 25%. Δηλαδή η Νoble επιστρέφει στη Δημοκρατία μέρος του «Οικοπέδου» που προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσει, για να μπορεί η Δημοκρατία να το περιλάβει σε άλλη αδειοδότηση αν κρίνει σκόπιμο. Ακόμα 25% μείωση του «Οικοπέδου» προβλέπεται και για τη δεύτερη ανανέωση, αν μέχρι τότε δεν ξεκινήσει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος.
Πρώτη επιθεώρηση από Κ. Φυτιρή
ΣΥΜΦΩΝΑμε πληροφορίες του «Φ», σε μια από τις πρώτες πτήσεις των Ισραηλινών ελικοπτέρων από το λιμάνι Λεμεσού προς την πλατφόρμα γεώτρησης, θα επιβαίνει ο Διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Κώστας Φυτιρής. Πρόκειται για διαδικασία επιθεώρησης τόσο των συνθηκών προσέγγισης της πλατφόρμας, όσο και των όλων διαδικασιών που προβλέπουν τα σχέδια έρευνας και διάσωσης.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη στην τελευταία επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών Ερατούς Κοζάκου Μαρκουλλή στο Τελ Αβίβ, έγινε επεξεργασία διαδικασίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και για τα θέματα έρευνας και διάσωσης σε σχέση με την έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από αρμόδια πηγή, Κύπρος και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε υπογραφή συμφωνίας για το θέμα αυτό. Εκκρεμούν μόνο κάποια επιχειρησιακά στοιχεία από πλευράς Ισραήλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και υπό ανάπτυξη κοιτάσματα του Ισραήλ, όπως το Λεβιάθαν, εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης της Κύπρου για σκοπούς έρευνας και διάσωσης.

http://www.philenews.com

Posted in ἐθνικά θέματα | Σχολιάστε

Ακραιφνής προκλητική κίνηση της Τουρκίας: Ονόμασε «Πλατεία Μακεδονίας» ένα κεντρικότατο σημείο της Άγκυρας.

Εγκαινιάστηκε χθες στο κεντρικότερο σημείο της Άγκυρας, στην πιο ελίτ περιοχή, στην συνοικία Τσάνγκαγια
Γιώργος Αδαλής
aegeantimes.gr
14/9/2011

Σε μια άκρως προκλητική ενέργεια προχώρησε χτες η Τουρκία. Μια ενέργεια που χρεώνεται προσωπικά στον ίδιο τον Αμπντουλάχ Γκιουλ. Συγκεκριμένα, εχτές, εγκαινιάστηκε σε κεντρικότατο σημείο της Άγκυρας, μια πλατεία με το όνομα … «Μακεδονία».

Για όποιον έχει πάει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, πρόκειται στην ουσία για ένα πάρκο είκοσι στρεμμάτων, στην πιο ελίτ περιοχή, στην συνοικία Τσάνγκαγια. Εκεί ακριβώς που βρίσκεται η προεδρική κατοικία!
Ο ίδιος ο Γκιουλ λοιπόν, εξέδωσε μια ανακοίνωση, στην οποία αποκαλεί την πρωτοβουλία αυτή ως «μικρό δώρο» για τα είκοσι χρόνια της ανεξαρτησίας των Σκοπίων, τα οποία τα αποκαλεί φαρδιά πλατιά ως «Μακεδονία»!!!
Οι Τούρκοι είναι πάντα στρατηγικός εταίρος των Σκοπίων με πολλές δωρεές, τόσο σε όπλα όσο και σε οικονομικά ανταλλάγματα.
Και φυσικά η κίνηση αυτή μόνο ως αθώα δε μπορεί να εκληφθεί, μιας και είναι γνωστό, ότι από την εποχή του Γκλιγκόροφ, η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει τον τουρκογενή πληθυσμό στα Σκόπια και να χρησιμοποιήσει το κρατίδιο ως ένα πολιορκητικό κριό στα βόρεια σύνορά μας . Παράλληλα, με διάφορα ανταλλάγματα, η Τουρκία πάντοτε χρησιμοποιούσε τα Σκόπια για να ανάβει φωτιές στα Βαλκάνια κατά το δοκούν. Το έχει κάνει ήδη σε βάρος των Σέρβων, του Κοσσόβου αλλά και της Βουλγαρίας.
Και η κίνηση αυτή του Γκιούλ δείχνει ότι έχει ήδη πάρει άλλο ένα φιλέτο από την χώρα αυτή. Ενα φιλέτο για το οποίο θα διαβάσετε σε επόμενο άρθρο μας.
Posted in ἐθνικά θέματα | Σχολιάστε

Mεγάλη τουρκική ναυτική δύναμη μεταξύ Ρόδου και Μεγίστης, (ΤΩΡΑ).

Mεγάλη τουρκική ναυτική δύναμη μεταξύ Ρόδου και Μεγίστης, τώρα
14-09-2011 13:41:49

Μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών επιφανείας (φρεγάτες O.H.Perry, ΜΕΚΟ-200ΤΝ και πυραυλάκατοι Kilic) και υποβρυχίων Τype 209/1400 απέπλευσαν πριν λίγες ώρες από τον ναύσταθμο της Μαρμαρίδας (Ακσάζ) και βρίσκονται αυτή στην στιγμή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, όπου πραγματοποιούν ασκήσεις θαλάσσιας απαγόρευσης και ανθυποβρυχιακού πολέμου με χρήση πραγματικών πυρών. Στην περιοχή υπάρχει μια ελληνική κανονιοφόρος.

Η περιοχή που ασκούνται είναι η ίδια περιοχή στην οποία πρόκειται να ξεκινήσουν έρευνες για πετρέλαιο οι τουρκικές πετρελαϊκές εταιρείες στις αρχές του 2012. Αυτή την στιγμή το Καστελόριζο έχει αποκοπεί σε στρατηγικό επίπεδο από την Ελλάδα, καθώς η Άγκυρα έχει βγάλει δυσανάλογα μεγάλος αριθμό σκαφών για απλή τακτική άσκηση.

Οπωσδήποτε η χρονική συγκυρία που επέλεξαν οι Τούρκοι για να βγάλουν τόσο μεγάλες δυνάμεις (υπολογίζονται σε περισσότερα από δέκα τα τουρκικά πολεμικά που ασκούνται αυτή την στιγμή) δεν είναι καθόόλου τυχαία. Την ερχόμενη εβδομάδα περνάει στην κυπριακή υτφαλοκρηπίδα το Homer Ferrigton της Noble Εnergy, αλλά θεωρούμε ότι αυτό σχετίζεται περισσότερο με την όποια προσπάθεια να καταδείξουν ότι η κρίση στην Α.Μεσόγειο ανακλαστικά θα επηρεάσει άμεσα το Καστελόριζο.

Πάντως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που πιθανόν έχει «ερεθίσει» την Άγκυρα. Δύο σκάφη, ανάλογα με το ιταλικό “Εxplora” που είχε αναχαιτίσει του τουρκικό Ναυτικό, εκτελούν εργασίες πόντισης καλωδίων ακριβώς στην ίδια περιοχή που δραστηριοποιήθηκε το ιταλικό σκάφος πριν διακοπούν απότομα οι έρευνές του. Ιδού η σχετική ειδοποίηση:

ZCZC HA09
081230 UTC SEP 11
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 501/11
EASTERN MEDITERRANEAN SEA
WIDER SEA AREA
OF IONIO SEA – KRITIKO SEA
UNDERWATER CABLE LAYING OPERATIONS
BY VESSELS:
C/S ILE DE BREHAT / FOUC AND
C/S PETER FABER / FLEV
FROM 10 SEP TO 15 NOV 11
NEXT UPDATE WITH EXACT TRACKLINE
POSITIONS UPON RECEIPT
OF VESSELS NOTIFICATION REPORTS
WIDE BERTH REQUESTED
NNNN

Το C/S Ile de Brehat βρίσκεται αυτήν την στιγμή εντός της Ελληνικής ΑΟΖ, και νοτιοανατολικά της Κρήτης (περίπου στην ίδια περιοχή όπου είχαν δημιουργήσει θέμα τα Τούρκα με το Explora).
Παραδόξως δεν έχει εκδοθεί NAVTEX με ίχνος της δραστηριότητας από ελληνικής πλευράς…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Posted in ἐθνικά θέματα | Σχολιάστε

Casus Belli: Έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από Τουρκία.

Casus Belli: Έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από Τουρκία
14-09-2011 03:10:27

Aυτόν που θεωρεί «αδύναμο κρίκο» της τριμερούς σύμπραξης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, αποφάσισε να προκαλέσει η Άγκυρα ανοιχτά για να αλλάξει τα σε βάρος της στρατηγικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή στην στιγμή στην Α.Μεσόγειο: Έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην περιοχή ανατολικά  της Κρήτης, νότια και νοτιοανατολικά της Μεγίστης (Καστελόριζο) πρόκειται να ξεκινήσει η Τουρκία τους πρώτους μήνες του 2012 μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού της Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi/TPAO, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του defencenet.gr.

Η θαλάσσια περιοχή που θα γίνουν οι σεισμικές έρευνες (τριών διαστάσεων) είναι 1100 χλμ, βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και βέβαια εντός της (δυνητικής) ελληνικής ΑΟΖ (λέμε δυνητικής γιατί ενώ λέμε ότι η υφαλοκρηπίδας μας φτάνει στα βάθη της ανατολικής Μεσογείου … διστάζουμε να ανακηρύξουμε ΑΟΖ!) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι πρόκειται να γίνουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και να είναι παράνομες 100% επιλέχθηκε μια τουρκική εταιρεία και όχι εταιρεία ή κοινοπραξία ξένων εταιρειών οι οποίες θα ήταν νομικά ευάλωτες  στην ελληνική αντίδραση.

Έτσι επιλέχθηκε η τουρκική εταιρία Petrolleri Anonim Ortakligi. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις έρευνες είχε δημοσιευθεί στο υπ’ αριθμόν 27.639  Φύλλο της Εφημερίδας της τουρκικής κυβερνήσεως από την ΤΡΑΟ.

Πέρσι το Πίρι Ρέϊς ανεμπόδιστο προχώρησε σε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δημιουργώντας εκτός από τετελεσμένα και βάση δεδομένων για τον τουρκικό διαγωνισμό.

Εφέτος η κίνηση «αναχαίτισης» του ιταλικού ωκεανογραφικού σκάφους Εxplora, νότια- νοτιοανατολικά της Κρήτης είχε ακριβώς αυτό το στόχο: Να δείξει ότι είναι περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο. Ούτε και τότε απάντησε η ελληνική πλευρά, η τελευταία αντίδραση της οποίας καταγράφεται στην αποστολή πολεμικών σκαφών για την παύση διενέργειας ερευνών στο νορβηγικό ερευνητικό σκάφος τον Οκτώβριο του 2008.

Όπως προείπαμε, η Τουρκία κτυπά στον «αδύναμο κρίκο» ή τουλάχιστον αυτό που νομίζει «αδύναμο κρίκο», στην τριμερή σύμπραξη Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, την Ελλάδα. Γνωρίζει ότι στα βάθη της Α.Μεσογείου τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα έξω από τις ακτές του Ισραήλ, και επιλέγει αλλαγή στρατηγικών δεδομένων μεταφέροντας το παιχνίδι στο γήπεδο του αντιπάλου.

Μια κίνηση που θα βοηθήσει την Άγκυρα να βγει από την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα, αφού τις επόμενες είκοσι ημέρες ή ένα μήνα ή θα πρέπει να κτυπήσει ή να βάλει «την ουρά κάτω από τα σκέλια» και να περιμένει πιο πρόσφορη στιγμή για να ανταποδώσει…

Το ότι η περιοχή που θα γίνουν οι έρευνες βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν χωρά καμια αμφιβολία: Ο ίδιος ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Ε.Βενιζέλος το είχε τονίζει, αλλά ξεκάθαρη θέση είχε πάρει και του υπουργείο Εξωτερικών. Άρα η κίνηση αυτή της Άγκυρας μπορεί να δώσει λαβή για ελληνική απάντηση πέρα από εκείνη που φαντάζεται…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.g

Posted in ἐθνικά θέματα | Σχολιάστε